Brede coalitie pleit ook voor investeringen om de structurele problemen van het onderwijs op te lossen

Vertegenwoordigers van zeven werknemersorganisaties in het onderwijs vragen de Tweede Kamerleden om een structurele aanpak van de problemen in het onderwijs. In hun brief pleiten FvOv, AOb, CNVOnderwijs, AVS, Platform VVVO, BVMBO en Lerarencollectief voor:
– 580 miljoen euro structureel voor het dichten van de salariskloof tussen PO en VO
– een substantiële investering in de bestrijding van de werkdruk. Het gaat daarbij om een combinatie van maatregelen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen en het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Deze maatregelen zullen per sector verschillen. Daarbij gaat het onder andere om klassenverkleining, extra handen in de klas, verlaging van de lestaak van leraren en meer tijd voor de voorbereiding en ontwikkeling van lesprogramma’s.

Lees hier de gezamenlijke brief d.d. 24 februari 2021