Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gepubliceerd

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis en inzichten. De brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren. Na een intensieve ontwikkelperiode is de richtlijn nu gepubliceerd.

De richtlijn is bedoeld voor professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. De richtlijn geeft antwoorden (in de vorm van aanbevelingen voor het handelen) op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen?
  • Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek?
  • Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie?
  • Welke hulpmiddelen kunnen professionals inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders?
  • Welk minimaal taalniveau moeten jeugdigen hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren?

Stapsgewijze ontwikkeling
De richtlijn dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut.
Het document is tot stand gekomen op basis van een intensief ontwikkelproces. Een werkgroep met wetenschappers en praktijkexperts heeft de richtlijn ontwikkeld. Inhoudelijke experts, leden van beroepsverenigingen en cliënten hebben feedback gegeven op het concept van de richtlijn. Daarnaast is de richtlijn in de praktijk van onderwijs en zorg getest.

Professionele standaard
De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort nu tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken.

Downloaden
De richtlijn kun je onder meer downloaden van https://richtlijnenjeugdhulp.nl/dyslexie/. Er is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.