Brief Onderwijsraad aan een nieuw kabinet

De Onderwijsraad schetst in een brief aan een nieuw kabinet wat nodig is voor het onderwijs en welke grote vraagstukken er spelen. De raad adviseert te komen tot gerichte en samenhangende ambities en structurele bekostiging voor het onderwijs op de lange termijn. De raad roept op niet te bezuinigen op onderwijs.

De LBBO staat achter deze adviezen. Voorzitter Tim van der Rijken over de brief:

‘Terecht trekt de Onderwijsraad al aan de bel bij het nog te vormen kabinet. Een lange termijn aanpak, samenhangende ambities en stevige investeringen in het onderwijs blijven hard nodig. Voor álle kinderen in ons land en de samenleving als geheel, nu en in de toekomst. En omdat de druk op leraren nog vele jaren zal aanhouden, is het van groot belang om ook structureel te investeren in al die professionals die hen begeleiden en ondersteunen. Zij zorgen samen met de leraren voor goed onderwijs dat past bij wat de leerling kan en nodig heeft.’

De brief is te lezen op de website van de Onderwijsraad.