Cao-mbo definitief

De leden van de FvOv – waarbij ook de LBBO is aangesloten – hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-mbo. Ook de andere bonden en de MBO Raad hebben na raadpleging van hun achterbannen hiermee ingestemd. De technische wijzigingen waren vooral noodzakelijk vanwege de komst van de Wet Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Deze wet maakt samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudiger.

Lees meer over de cao-mbo op de website van de FvOv.