Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters; brief Staatsecretaris naar Tweede Kamer

Klik hier om de brief te lezen.

De LBBO wordt in deze brief ook genoemd als een van de partners die samen met Gedragswerk, Ingrado en LECSO op de Dag van de Leerplicht (17 maart) een congres gericht op het in gang zetten van een beweging van partners die samenwerken om thuiszitten terug te dringen organiseert.

Wil je meer weten over dit congres op 17 maart, klik dan hier

Voor de brochure over het project thuiszitters klik hier