‘De effectiviteit van lessen kan beter’

De leskwaliteit op Nederlandse scholen is voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van de Monitor leskwaliteit, die de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit Twente uitvoerden. Onder andere het aansluiten op onderwijsbehoeften blijkt voor leraren een uitdaging.   

De onderwijsinspectie en de Universiteit Twente gingen na in hoeverre de kenmerken van effectieve lessen terugkomen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Uit onderzoek is bekend dat er vijf factoren zijn die bijdragen aan de effectiviteit van een les: 1) een goed en veilig lesklimaat, 2) klassenmanagement, 3) effectieve instructie, 4) goede afstemming en 5) zelfregulerend leren.

Bevindingen
Uit de monitor blijkt dat het lesklimaat en het klassenmanagement in de meeste lessen in orde zijn. Ook leggen leraren de lesstof meestal duidelijk uit en geven ze over het algemeen voldoende tijd om te oefenen met de lesstof. Ze leggen alleen niet altijd het nut van de les aan leerlingen uit. En minder dan de helft van de leraren laat leerlingen diep nadenken over de lesstof; lessen zijn dus meestal niet gericht op diep begrip.
Ook sluiten leraren niet altijd aan op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ze stemmen de verwerkingsstof weinig af op leerlingen die de lesstof al snappen. Wel krijgen leerlingen die de lesstof moeilijk vinden vaak extra uitleg of hulp.

Lees meer op de website van de onderwijsinspectie.