De problemen van het PO: als sector aantrekkelijk worden

Maar er is in het onderwijs en in het bijzonder in het PO meer aan de hand. De werkdruk is al jaren een groot punt van zorg. De invoering van Passend Onderwijs, het grote aantal contacturen voor een leerkracht, de enorme stapels formulieren die moet worden ingevuld en werknemers die moeten terugkomen in vakanties, het geeft het gevoel van steeds meer te moeten doen. Eerdere pogingen om de werkdruk omlaag te krijgen met cao-afspraken zijn vaak op niets uitgelopen. We zullen met de werkgevers afspraken moeten maken die concreet leiden tot een aanvaardbare werkdruk en meer tijd voor Onderwijs. Ook daar zal geld voor nodig zijn, geld dat als we de politieke partijen mogen geloven er zeker zal gaan komen. Maar voor ons geldt eerst zien en dan geloven.

De recente actie op Facebook geeft aan dat dit ook echt leeft onder de werknemers in het PO en wij zullen daar als LBBO en FvOv voor gaan in de komende tijd!