De succesfactoren van groepsgerichte extra ondersteuning

Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)O biedt vier groepsarrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere vo. Zij hebben effectiviteit van deze arrangementen laten onderzoeken door het Kohnstamm Instituut. Leidende vragen waren: hoe verloopt de schoolloopbaan van leerlingen die groepsgerichte ondersteuning krijgen? Wat werkt er goed in de ondersteuning van leerlingen? Wat helpt leerlingen en zijn er verbeterpunten?

Uit de resultaten blijkt dat de groepsarrangementen voor veel leerlingen een mogelijkheid bieden om hun schoolloopbaan op een reguliere school, zo thuisnabij mogelijk, succesvol te doorlopen. Met de extra ondersteuning lukt het vaak om deze leerlingen binnen het reguliere vo een diploma te halen.

Leerlingen voelen zich door de ondersteuning beter begrepen door leraren. Ze voelen zich zelfverzekerder en gemotiveerder. Ook wordt binnen meerdere arrangementen gezien dat leerlingen persoonlijke groei doormaken, die vaak door ouders en leerlingen wordt toegeschreven aan het arrangement.

De vier groepsarrangementen, de succesfactoren, de verbeterpunten en de aanbevelingen zijn te lezen op de website van het Kohnstamm Instituut.