Deelnemen aan een intervisiegroep? (regio Noord)

De intervisieavonden worden georganiseerd naast de regiobijeenkomsten die er 4 keer per jaar zijn. Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten.

Hoe doen we het?
Per provincie hebben een intervisiegroep.

Per schooljaar wordt in overleg met de deelnemers een planning gemaakt van gemiddeld 3 à 4 bijeenkomsten.

Het doel van de intervisiebijeenkomst is:

  • collegiale uitwisseling betreffende eigen vragen
  • professionalisering eigen handelen

Hoe werken we?
Er wordt gewerkt volgens een afgesproken structuur. 

Heb je belangstelling om deel te nemen aan een regio-intervisiegroep?
Neem dan contact per mail contact op met de intervisieleider van de provincie waar je belangstelling voor hebt. Die kan nadere informatie verstrekken over data en plaats.

Met vriendelijke groet,

Namens het regiobestuur Noord en de intervisieleiders

Doety de Boer