Deelnemers gezocht voor TALIS-pilot

De Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut en Fontys Hogeschool zijn op zoek naar leraren in het primair onderwijs die willen deelnemen aan een pilot van het internationale TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey).

Wat is TALIS?
TALIS geeft leraren en schoolleiders een stem in nationale en internationale ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. Het onderzoek verzamelt wereldwijd informatie over de leer- en werkomgeving in het onderwijs. Het gaat dan om onderwerpen als schoolleiderschap en bestuur, de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, de ontwikkel- en beoordelingscyclus op school, werktevredenheid, werkdruk en het schoolklimaat. TALIS vindt iedere vijf jaar plaats en is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Nederland neemt voor de vierde keer deel aan het onderzoek.

Wat houdt deelname aan de pilot in?
Om de kwaliteit van de vernieuwde TALIS-vragenlijst in kaart te brengen worden focusgroepen gevormd. Tijdens de pilot vullen deelnemers aan de focusgroep (een deel van) de TALIS-vragen in en bespreken ze deze met hun collega’s. Zo wordt duidelijk of de vragen relevant, duidelijk en bruikbaar zijn. Opmerkingen worden vastgelegd en opgestuurd naar de onderzoekers van TALIS. Zij gebruiken de feedback uit Nederland en andere landen om de TALIS-vragenlijst aan te scherpen.

Praktische informatie
De pilot duurt ongeveer 2,5 uur en zal plaatsvinden in februari 2022; in overleg worden een datum en tijdstip geprikt (bijvoorbeeld aan het eind van een middag, inclusief broodjes/soep enzovoort). Er worden bijeenkomsten in de regio Amsterdam en Tilburg georganiseerd.

Voor elke regio zijn tien enthousiaste leraren in het primair onderwijs nodig. Deelname is vrijwillig en gegevens worden anoniem verwerkt. Als dank voor je deelname ontvang je een cadeaubon.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar:

Begin februari ontvang je dan een uitnodiging met meer gedetailleerde informatie.