Doe mee aan een klein onderzoekje!

Passend onderwijs vraagt om leerkrachten die in de klas goede voorwaarden kunnen creëren om te leren, voor leerlingen met heel verschillende talenten en ondersteuningsbehoeften. De sleutel daarvoor ligt bij goed klassenmanagement. Dat omvat zowel organiseren, instructie geven, als de interactie tussen leerling en leerkracht (gedrag).

Het Ontwikkelingsprogramma Pedagogisch Klassenmanagement, gesubsidieerd door de Stichting Kinderpostzegels Nederland, richt zich op handelingsvragen van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement voor passend onderwijs, bij groepen leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg, waarin de lerarenopleidingen PO en VO en de ondersteunings-/nascholingsinstellingen in Nederland samenwerken.

Om aankomend leerkrachten goed op te leiden voor het omgaan met een groep leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften is het heel belangrijk om een goed beeld te hebben van de belangrijkste handelingsvragen of handelingsverlegenheid bij leerkrachten in het primair onderwijs, ook wel kritische beroepssituaties genoemd. U als begeleiders in het onderwijs hebt daar een goed beeld van.

Wij roepen daarom de leden van de LBBO en bezoekers van deze website op om mee te werken aan een klein onderzoekje.

Klik hier om de vragen te beantwoorden.

U kunt dit desgewenst samen doen met beginnende leerkrachten op uw scholen. Ook kunt u hierin aangeven of en hoe u verder betrokken wilt worden bij dit programma.