Effectief leesonderwijs: bekijk dit filmpje

Door elementen van effectief leesonderwijs toe te passen, kunnen scholen hun leerlingen helpen teksten diepgaand te verwerken en hun leesmotivatie te vergroten. Wil je weten aan welke elementen je kunt denken? Bekijk dan het filmpje van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs op de site van het Platform Samen Onderzoeken.

De kennistafel zet zich in om uitwisseling tussen wetenschappers en mensen uit de praktijk tot stand te brengen en wil ervoor zorgen dat de vele beschikbare kennis over effectief leesonderwijs zijn weg vindt naar het klaslokaal.

Dit initiatief is ontstaan na onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs waaruit blijkt dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van de basisschoolleerlingen daalt. 95 procent van de leerlingen kan eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen decoderen en begrijpen, maar slechts amper 75 procent van de leerlingen is ook in staat complexere teksten op een hoger niveau te verwerken. Denk hierbij aan het achterhalen van de hoofdgedachte, het leggen van relaties met algemene kennis en het evalueren van – en reflecteren op – teksten. Dit wordt het ‘diep verwerken van teksten’ genoemd.