Effectief leesonderwijs: wat is nodig?

Op scholen wordt nog te weinig gebruikgemaakt van wetenschappelijke kennis over de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling en effectief leesonderwijs. Om hier verandering in te brengen is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht; een samenwerking tussen wetenschappers, onderwijsexperts en professionals uit de praktijk. De kennistafel onderzoekt onder andere hoe recente wetenschappelijke inzichten (nog beter) in de praktijk van het leesonderwijs kunnen worden toegepast.

Het visiestuk Beter leesonderwijs: van weten naar doen! is het resultaat van één jaar kennistafel. In dit document staat een gemeenschappelijk perspectief op goed leesonderwijs. Ook heeft de kennistafel acties geformuleerd die nodig zijn om de voorwaarden voor goed leesonderwijs te realiseren:

  • de urgentie van effectief leesonderwijs in het onderwijs onder de aandacht brengen;
  • kennis verzamelen en toepasbaar maken;
  • kennis verspreiden;
  • verandering gezamenlijk en in samenhang op gang brengen.

Het tweede jaar van de kennistafel zal in het teken staan van deze acties.

Lees meer op de website van de PO-raad en download het visiedocument.