Beroepsbeeld Leraar: laat jouw stem horen!

Beroepsbeeld Leraar – wat houdt het in?

Samen maken we het beroepsbeeld van de leraar. Met het Beroepsbeeld Leraar laten we de samenleving de essentie, realiteit en complexiteit van het beroep zien. Maar ook welke verschillen er zijn tussen het po, vo, s(v)o en mbo. Het Beroepsbeeld Leraar wordt in april 2024 openbaar gemaakt. Laat je stem horen door de enquête in te vullen.

Wat is er tot nu toe opgehaald?

In het voorjaar van 2023 hebben 600 leraren en docenten hun verhalen gedeeld ten behoeve van het Beroepsbeeld Leraar. Met Beroepsbeeld Leraar on Tour is daarna met nog eens 300 leraren en docenten gesproken over de uitkomsten van het verhalend onderzoek.

Laat jouw stem nu horen!

Door middel van een enquête worden de uitkomsten van het verhalend onderzoek en de opbrengsten van de dialoogtafels getoetst en waar nodig aangescherpt. Wij vragen jou om mee te werken aan deze enquête. Dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Had je eerder geen kans om mee te doen? Laat dan nu jouw stem horen en vul de enquête in! De enquête staat open t/m 31 januari 2024.