Evaluatie regiobijeenkomst Marike Venema

Deze keer lag de nadruk niet op de theoretische kennis rondom dit onderwerp, maar op de vraag: Hoe gaan we in de praktijk om met meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school? Want dat is ook een doel van de regiobijeenkomsten: van elkaar leren door voorbeelden van Good Practice te delen.

Marieke Venema gaf een bevlogen presentatie hoe er in haar school, de Brederoschool in Groningen, wordt omgegaan met meer- en hoogbegaafde kinderen. Natuurlijk kwam er ook een stuk kennis en theorie bij kijken. Maar vooral ook was er aandacht voor de praktijk. Marieke Venema legde de nadruk op het ontwikkelen van een schoolbrede visie, zodat het door het hele team gedragen wordt. Ze gaf het advies om de kinderen te durven loslaten, de kinderen de ruimte te geven om hoogbegaafd te zijn, maar wel met de goede begeleiding.

Het is vooral belangrijk dat deze kinderen leren omgaan met de 3 F’s: fouten, falen en frustratie. Haar school heeft ervoor gekozen de meer- en hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk op te vangen in de normale setting, binnen een goed pedagogisch klimaat waar iedereen zichzelf mag zijn. Zij gaf aan wat in haar school succesfactoren waren, maar ook waar ze tegen aan liepen en hoe daar weer oplossingen voor zijn gevonden. Verder noemde zij mogelijkheden voor een passend aanbod door te zorgen voor verbreding en verrijking, en gaf zij mogelijke materialen en werkvormen hiervoor.

We kijken terug op een interessante avond met veel mogelijkheden om in je eigen school weer mee aan de slag te gaan!