Extra geld voor het vergroten van kansen in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs krijgt 105 miljoen euro extra om gelijke kansen te bevorderen. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stelt dit geld beschikbaar voor het zogenoemde ‘leerplusarrangement’, bovenop de bestaande 52 miljoen euro. Scholen dienen het geld te besteden aan bijvoorbeeld praktijk- of technieklessen, kleinere klassen of extra huiswerkbegeleiding, bedoeld voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ruim 100.000 leerlingen op 700 middelbare scholen zullen hier de komende jaren van profiteren.

Om de verschillen tussen leerlingen te verkleinen komt Wiersma ook met een extra aanpak om meer kinderen gebruik te laten maken van een voorschool. Hij wil de kwaliteit van de voorschoolse educatie versterken en de relatie tussen kinderopvang en onderwijs beter maken.

Lees meer op de website van de rijksoverheid.