Extra salaris voor personeel op achterstandsscholen

Als je werkt op een school met veel leerlingen met achterstanden krijg je de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van je loon. Demissionair minister Slob wil hiermee het werken op achterstandsscholen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) aantrekkelijker maken. Het gaat om zo’n 15 procent van alle schoolvestigingen.

Het geld voor deze toelage komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat bedoeld is om de achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Juist op achterstandsscholen zijn de gevolgen van corona groot.

De vestigingen die er recht op hebben, worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Om welke scholen het gaat, staat ook op www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/arbeidsmarkttoelage.

 

Lees meer op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/24/extra-beloning-voor-leraren-op-scholen-met-veel-achterstanden.