Focus op aanwezigheid op school: zes bouwstenen

Wat kun je doen om schoolverzuim en -uitval te voorkomen? Op de nieuwe website aanwezigopschool.nl  vind je zes concrete bouwstenen om met alle betrokken partijen mee aan de slag te gaan. Het uitgangspunt: heb aandacht voor en waardeer de aanwezigheid van leerlingen op school.

Door te focussen op aanwezigheid, zorg je ervoor dat leerlingen zich verbonden voelen met school, ook de kleine groep leerlingen voor wie het niet haalbaar is fysiek aanwezig te zijn. Door die verbondenheid kunnen leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden aangepakt.

Zes bouwstenen
Op de splinternieuwe website aanwezigopschool.nl staan zes bouwstenen – bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs – waarmee je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen versterkt. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam (van conciërge tot bestuur), leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoals leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugd(gezondheids)zorg. Samen ontwikkelen zij het beleid en voeren ze het uit.

Onderbouwd
De bouwstenen zijn samengesteld door professionals in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en vanuit leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Zij hebben daarvoor hun praktijkkennis en ervaring ingebracht. De bouwstenen zijn onderbouwd met onder andere artikelen, modellen en praktijkvoorbeelden.

Verdieping en inspiratie
De bouwstenen hangen met elkaar samen, maar kennen geen vaste volgorde. Bij elke bouwsteen krijg je een toelichting, verdiepende informatie, vragen voor een goed gesprek met alle betrokkenen en een inspirerende video.

Ga vandaag nog aan de slag met focussen op aanwezigheid!

De website aanwezigopschool.nl is mede mogelijk gemaakt door: Steunpunt Passend Onderwijs, Nederlands Jeugdinstituut, Ingrado, BiOND, LAKS, LBBO en NCJ.