Geactualiseerde handreiking LOB havo/vwo ‘Van kiezen naar leren kiezen’

Het Expertisepunt LOB actualiseerde onlangs de Handreiking LOB voor havo/vwo ‘Van kiezen naar leren kiezen’. Deze handreiking geeft zicht op:

  • wat loopbaanontwikkeling en de begeleiding daarbij (LOB) is,
  • welke facetten van belang zijn bij LOB en
  • hoe hier binnen havo en vwo invulling aan gegeven kan worden.

Het document is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en borgen van het bestaande LOB-programma en kan ook fungeren als inspiratiedocument. Het is een handreiking aan decanen, mentoren, docenten, teamleiders en schoolleiders in havo en vwo. De school bepaalt en beslist zelf hoe LOB het beste kan worden ingezet, zodat dit past bij hun eigen visie en beleid.