Geen duidelijkheid na Prinsjesdag voor onderwijs

De minister lijkt nog een "potje" gevonden te hebben waardoor de nullijn  (bevriezen salarissen) los gelaten kan worden en er toch ruimte is voor salarisverbetering. In hoeverre dat een "sigaar uit eigen doos is" moet later bij verdere bestudering en doorrekening blijken. De regering zet in op prestatieverhoging in het onderwijs: hogere Cito- scores en betere prestaties. Hoe men dit wil stimuleren lijkt nog niet duidelijk. Over passend onderwijs is een korte passage opgenomen: gestreefd wordt naar een onderwijsplek die voor elke leerling zo passend mogelijk is.De LBBO is benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en zal jou op de hoogte houden.