Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs