Gezocht: inspirerende projecten voor sociale inclusie

Stichting het Gehandicapte Kind zoekt inspirerende projecten voor sociale inclusie in het onderwijs. De sociale inclusie van kinderen met en zonder beperkingen is één van die uitdagingen waar inclusieve scholen mee te maken hebben. Dat blijkt o.a. uit het onderzoek naar inclusiever basis- en voortgezet onderwijs van Dolf van Veen en Paolo van der Steenhoven dat in 2021 gepubliceerd werd. Elk kind – met of zonder beperking – heeft de behoefte om erbij te horen, maar dat gaat niet altijd vanzelf.

Stichting het Gehandicapte Kind wil scholen hier graag bij ondersteunen. Daarom stellen zij een subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. In samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs stellen zij een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school. Scholen die samenwerken met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs mogen een projectaanvraag indienen. De beste projecten worden tijdens de jaarlijkse conferentie van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs in 2024 gepresenteerd.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Meer informatie vind je op de website van Stichting het Gehandicapte Kind.

Kennissessie sociale inclusie

Op dinsdag 28 november van 16:00-17:00 organiseert Stichting het Gehandicapte Kind in samenwerking met twee scholen een online kennissessie over sociale inclusie. Tijdens deze sessie zullen beide scholen toelichting geven op de prachtige projecten die de scholen in samenwerking met hun leerlingen hebben gerealiseerd om sociale inclusie binnen hun school te bevorderen. Deze sessie is bedoeld voor geïnteresseerde scholen die inspiratie zoeken of vragen hebben over het stimuleren van sociale inclusie en de activiteiten die ze als school kunnen gaan organiseren. Aanmelden kan via dit formulier.