Scholen voor onderzoek naar Engelse taaalverwerving

Om dit te onderzoeken richt ons project, ORWELL, zich o.a. op het verband tussen Engelse taalvaardigheden, Nederlandse taalvaardigheden en motivatie om het Engels te leren. Door te achterhalen welke factoren van (grote) invloed zijn op de Engelse taalverwerving willen wij in de nabije toekomst interventies ontwikkelen ter bevordering van de Engelse taalverwerving. In het onderzoek gaan we diep in op individuele verschillen tussen leerlingen. We sluiten daarmee aan bij het passend onderwijs.

Wil je meer informatie over dit onderzoek klik hier