Good Practice film over de preventieve intergrale aanpak van dyslexie in groep 1 en 2

Dyslexie Centraal heeft een film gepubliceerd waarbij de praktijkroute groep 1 en 2 laat zien wat een preventieve aanpak inhoudt in groep 1 en 2 van de basisschool.
In de film zien we een leerkracht aan het werk, voorzien van deskundig commentaar. Ook de integrale aanpak is zichtbaar: de ib’er en de directeur ondersteunen de leerkracht proces- en beleidsmatig en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband komt aan het woord: ‘We doen het met z’n allen!’.

De film geeft een realistisch beeld van de gang van zaken op een school voor basisonderwijs PCB de Vlucht te Bunschoten. Het accent ligt op de preventieve integrale aanpak van dyslexie: alle betrokkenen zien we aan het werk of komen aan het woord.

Bekijk de film.