Gratis gesprekskaarten passend onderwijs

Op welke manier worden (aanstaande) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Hoe leren zij luisteren naar de stem van de leerling? Het Steunpunt Passend Onderwijs en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben samen met Hogeschool VIAA gesprekskaarten ontwikkeld, waarmee je in je team of met anderen in gesprek kunt gaan over passend onderwijs en hoe je beter kunt luisteren naar leerlingen.

De gesprekskaarten zijn gratis en kun je aanvragen via de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.