Handreiking uitwisseling persoonsgegevens met GGD

Op de website Lesopafstand.nl heeft het ministerie van OCW een handreiking geplaatst voor uitwisseling van persoonsgegevens met de GGD in het kader van een bron- en contactonderzoek (BCO) na een coronabesmetting.

Meer informatie over deze handreiking kun je lezen op de website van de FvOv