Beurs Beter Begeleiden: vraag de kosten terug op school.

We hebben al heel veel aanmeldingen, maar er is nog plek voor meer bezoekers! 

In de cao is voor elke fulltime baan 500 euro budget beschikbaar voor individuele nascholing. Maak hier, in overleg met je leidinggevende, gebruik van! www.beterbegeleiden.nl