Hulpmiddel doorgaande lijnen

Juist voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn doorgaande lijnen in de ondersteuning van kind en gezin van groot belang. Dat vraagt vooral om aandacht op overgangsmomenten, zoals van de ene school naar een andere, maar ook in de afstemming tussen onderwijs en externe partners. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn nu in een matrix samengevat.
In de matrix zijn voor alle verticale en horizontale overgangsmomenten richtlijnen opgenomen. De matrix is gemaakt in opdracht van de PO- en VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut en is nu beschikbaar. U vindt de matrix  hier