Hulpteams beschikbaar voor scholen

Om de basisvaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren, krijgen sommige scholen extra hulp. Het komend schooljaar gaat het om vijfhonderd scholen die extra geld krijgen. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld specifieke leerlingen een uur extra per dag lesgeven in de basisvaardigheden. Als scholen dit met hun team niet georganiseerd krijgen, kunnen ze gebruikmaken van extra ondersteuning van een hulpteam van experts. Zij gaan naar scholen toe om samen met het lerarenteam een plan op maat uit te voeren.

Dit schrijft minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij werkt op dit moment aan een masterplan voor de basisvaardigheden. Een uitgebreide opzet van het masterplan is deze zomer klaar. Om ervoor te zorgen dat sommige scholen al op korte termijn aan de slag kunnen, worden ze het komend schooljaar al gefaciliteerd.

Lees meer op de website van de rijksoverheid. Of download de kamerbrief over het masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma.