Onderzoek
Hoe kunnen mbo-docenten goed inspelen op de verschillen in ontwikkeling en leerbehoeften van hun studenten? Dat werkt het best als de opleiding daar planmatig een aanpak voor bedenkt en die aanpak ook als team uitvoert. Want het lukt individuele mbo-docenten niet altijd goed genoeg om het onderwijs te differentiëren. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de kansen en aandachtspunten bij het differentiëren in het mbo.

Webinar over differentiëren in het mbo
Als er voldoende interesse voor is, wil de inspectie de resultaten van het onderzoek delen en bespreken in een webinar. Onderwijsprofessionals in het mbo kunnen hun belangstelling daartoe kenbaar maken.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en belangstelling voor het webinar.