Inspectie presenteert De Staat van het Onderwijs

De begeleiding en professionalisering van leraren moeten prioriteit krijgen, want dat draagt onder meer bij aan de verdere verbetering van de basisvaardigheden en kansengelijkheid. Dit is een belangrijke boodschap van De Staat van het Onderwijs 2023. De Inspectie van het Onderwijs presenteerde dit rapport 10 mei.

De inspectie geeft aan dat er veel op het onderwijs afkomt: het leraren- en schoolleiderstekort, groeiende zorgen over het mentale welzijn van leerlingen, de groeiende stroom van nieuwkomers enzovoort. Acute problemen maken het lastig om te focussen op de lange termijn. Toch is dat wel nodig. ‘Besturen, scholen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de verdere verbetering van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig, van ministers tot en met de klas.’

Geef begeleiding prioriteit
De inspectie ziet een belangrijke taak voor besturen weggelegd: zij moeten hierin stevig de regie nemen. Dat betekent onder andere: doelen stellen en daar continu op sturen. Ook zouden besturen de begeleiding van beginnende leraren en professionalisering van alle leraren prioriteit moeten geven: ‘Van besturen mag worden verwacht dat zij schoolleiders en leraren stimuleren en faciliteren om af en toe afstand te nemen en tijd te nemen voor reflectie en ontwikkeling. […] Gezien het oplopende lerarentekort, heeft het behoud van leraren hoge prioriteit. Een goede begeleiding van beginnende leraren is daarom belangrijk.’

Volgens de inspectie richten veel scholen zich in de begeleiding van beginnende leraren op vaardigheden die zij al bezitten. Vaardigheden die zij minder beheersen, krijgen nog te weinig aandacht. Ook hebben niet alle scholen inductieprogramma’s voor beginnende leraren, terwijl dit een bewezen effectieve interventie is.

Lichtpunten
De inspectie constateert ook dat er lichtpunten zijn in de ontwikkeling van basisvaardigheden en gelijke kansen. Zo hebben de kinderen met de grootste achterstand op de basisvaardigheden in het primair onderwijs een inhaalslag gemaakt.

Lees meer op de website van de Inspectie van het Onderwijs.