Intern begeleiders gezocht

Intern begeleiders gezocht die werkzaamheden verrichten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie.

Het werk van de intern begeleider verandert voortdurend. Op diverse plaatsen van Nederland zijn er inmiddels (peuter-)intern begeleiders actief die bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen) helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het vve-aanbod, toetsen afnemen bij peuters, het zorgaanbod voor jonge kinderen versterken en/of een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van voorschools personeel. Vaak werken deze intern begeleiders vanuit het basisonderwijs, maar er zijn ook speciale peuter-intern begeleiders die vanuit de gemeente worden ingezet bij de uitvoering van het vve-beleid.

Sardes verricht in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de rol van de intern begeleider bij de kwaliteit en borging van vve in voorschoolse voorzieningen. Welke (nieuwe) competenties vraagt dit? Waar liggen de uitdagingen, welke knelpunten doen zich voor?

Bent u, of kent u een intern begeleider die vve-werkzaamheden verricht in kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. We willen graag in contact komen met zo’n 12 intern begeleiders die in heel verschillende vve-praktijksituaties in Nederland werkzaam zijn. We willen niet alleen spreken met de intern begeleiders zelf, maar ook met haar/zijn directe collega’s (pedagogisch medewerkers,  locatiemanager, onderbouwcoördinator, leidinggevende).  De onderzoekers komen voor gesprek bij u op locatie.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek? Dan kunt u zich melden bij de projectleider van het onderzoek, de heer IJsbrand Jepma (ij.jepma@sardes.nl of 030-2326276), onderzoeker/ adviseur bij Sardes te Utrecht.

Alvast bedankt voor uw aanmelding!