Investeren in onderwijskansen

31 januari 2018

Minister Slob schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2018 dat de omgeving van een kind nooit een belemmering zou mogen zijn in zijn of haar ontwikkeling. ‘Ieder kind heeft gaven en talenten. Ik wil dat ieder kind in Nederland, ongeacht in welke omgeving hij of zij opgroeit, de kans krijgt deze gaven en talenten tot bloei te laten komen’, aldus de minister. Een minder gunstige thuissituatie kan een negatieve invloed hebben op de schoolloopbaan van een kind. Scholen en gemeenten ontvangen extra geld om de onderwijskansen voor deze kinderen te vergroten.

Klik hier om verder te lezen. 

Afdrukken