Jaarplan LBBO-Specialisten Begaafdheid

Om onze leden goed te informeren wat het bestuur doet voor de Specialisten Begaafdheid en voor andere belangstellenden hebben we een Jaarplan geschreven.
Het is de bedoeling om dat voortaan elk jaar te doen en dat aan het begin van het kalenderjaar bekend te maken.
Het bestuur van de afdeling Specialisten Begaafdheid heeft voor dit jaar een thema gekozen, van waaruit al het aanbod wordt bepaald. Het thema is:

What’s good voor the best, is good for the rest

 

We bedoelen daarmee dat veel van de lessen die ontwikkeld zijn voor begaafde leerlingen, ook groei oplevert voor alle andere leerlingen.
Lees verder over de Academie, de online ledenavonden voor Specialisten Begaafdheid, onze samenwerking met andere organisaties, de ontwikkeling van de beroepsstandaard en nog meer in de speciale nieuwsbrief die naar onze leden is verzonden.