Kamer akkoord met wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief

Dit wetsvoorstel regelt dat scholen in de leerlingenadministratie moeten registreren voor welke periode een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft, en welke leerlingen op een orthopedagogisch didactisch centrum zijn geplaatst. Verder gaan de epilepsiescholen en instellingen voor cluster 1 en 2 registreren welke leerlingen zij buiten hun eigen instelling begeleiden.

Invoering waarschijnlijk op 1 augustus

Voor de wet kan worden ingevoerd, moet alleen de Eerste Kamer nog met het voorstel akkoord gaan. Waarschijnlijk behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog voor de zomer, zodat de wet per 1 augustus 2015 kan ingaan.

Debat over wetsvoorstel

Voorafgaand aan het akkoord debatteerde de Tweede Kamer woensdag 14 januari over het wetsvoorstel. In het debat vroeg de Kamer zich vooral af of de extra administratieve lasten opwegen tegen de opbrengsten van de registratie. Staatssecretaris Dekker antwoordde hierop dat de registratie een eerste inzicht geeft in welke leerlingen extra ondersteuning ontvangen. Dit is noodzakelijk voor de evaluatie van passend onderwijs. Alleen de registratie is overigens niet genoeg om iets te zeggen over de opbrengsten van passend onderwijs: daarvoor is aanvullend onderzoek altijd nodig.

bron: www.passendonderwijs.nl