Kamerbrief Masterplan Basisvaardigheden

Op 30 mei heeft minister Paul van OCW de vierde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief koppelt de minister de curriculumvernieuwingen aan het Masterplan Basisvaardigheden. De minister wijst een aantal keren op het gevaar voor overladenheid en op de noodzaak tot focus op de basisvaardigheden. Ze geeft aan dat ze verder gaat op de ingeslagen weg, waarbij de notitie Ontwerpruimte een van de kaders is voor de curriculumherziening. De FvOv is teleurgesteld dat het gesprek dat leden van het bestuur onlangs met de minister hadden, niet geleid heeft tot een aanpassing van de ontwerpruimte voor de profielvakken natuurkunde, biologie, economie en geschiedenis.

Remko Littooij (voorzitter van de FvOv); ”Het is jammer dat de minister vasthoudt aan dezelfde basisvaardigheden voor alle leerlingen, het zou juist zo mooi zijn om deze in het licht van de profielen te zien, waarbij bijvoorbeeld diverse aspecten van maatschappelijke onderwerpen als energietransitie belicht kunnen worden.” De FvOv zal hierover een brief aan de Tweede Kamer sturen.