Klankbordgroepen onderwijs cao’s

In juni start een nieuwe ronde cao-trajecten voor de sectoren po en vo, aangezien beide cao’s aflopen op 1 oktober. De FvOv zoekt leraren, ondersteuners en begeleiders die mee willen denken met de onderhandelaars. Hiervoor zullen twee klankbordgroepen worden opgezet: voor po en voor vo.

De klankbordgroepen zullen naar verwachting zo’n vier à vijf keer digitaal samenkomen. Het zwaartepunt daarvan ligt in de maanden maart/april/mei. De vergaderingen zullen via Teams worden georganiseerd aan het eind van de middag (in principe op maandag).

Wil jij deelnemen aan één van de klankbordgroepen? Meld je dan voor 4 maart aan door te mailen naar kantoor@lbbo.nl.