Kwaliteitskaart rol IB afstandsonderwijs door lockdown

Met weer een nieuwe lockdown en een periode van online lesgeven is de focus op kwaliteit extra van belang!

Hierbij geven wij je opnieuw de kwaliteitskaart van de LBBO voor de invulling van de rol IB ten tijde van afstandsonderwijs.

‘Didactische ondersteuning voor het online lesgeven is voor veel leerkrachten wenselijk. Veel informatie over het online lesgeven en goede instructies zijn door diverse onderwijsondersteunende instanties al goed verspreid. Om zicht te houden op de kwaliteit van de online instructies die door de leerkrachten gegeven wordt kan op een aantal aspecten gelet worden, zie hiervoor deze kwaliteitskaart. Evenals ander tips voor het goed zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen.’