Kwaliteitsregister voor begeleiders in het onderwijs

Wij willen met name Giny Vlieks (Hoge School Utrecht), Hans van Huijgenvoort (Fontys) en Robert Jansen (Windesheim) bedanken voor hun inspanningen om dit kwaliteitsregister samen met ons te ontwikkelen.
Wij gaan er vanuit dat ons register van toegevoegde waarde is voor de begeleider én de kwaliteit van begeleiding binnen het onderwijs.

Meer informatie over het kwaliteitsregister: https://www.lbbo.nl/lidmaatschap/kwaliteitsregister