LBBO heeft nieuw bestuur

De LBBO heeft een nieuw algemeen bestuur. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen donderdag (22 juni 2023) zijn vijf nieuwe bestuursleden benoemd: voorzitter Tim van der Rijken, penningmeester Jan Kielestein, secretaris en algemeen bestuurslid Marko Röttger, algemeen bestuurslid Noraly Snel en algemeen bestuurslid Karin Elburg.

Tim van der Rijken
Voorzitter Tim van der Rijken is zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in governance en strategievraagstukken van branche- en beroepsorganisaties. Hij is onder andere programmaleider en dagvoorzitter van de Leergang Voorzitten Branche- en Beroepsvereniging bij Nyenrode. Tim heeft ervaring met de positionering van organisaties en het oplossen van vraagstukken aan diverse beleidstafels. Zijn betrokkenheid bij het onderwijs blijkt onder andere uit het feit dat hij lid is van de raad van toezicht van Stichting Westelijke Tuinsteden, een koepel met zestien openbare basisscholen. Hij zegt: ‘Goed onderwijs voor álle kinderen vereist goede begeleiders. Zij verdienen een sterke beroepsvereniging; ik zet me daar graag voor in.’

Jan Kielestein
Penningmeester Jan Kielestein is conrector bedrijfsvoering op het Cambium College in Zaltbommel. Hij heeft veel ervaring als financieel verantwoordelijke bij overheidsorganisaties en in het onderwijs (en daarvoor lange tijd bij de Rabobank). Jan wil deze ervaring graag inzetten voor de samenleving en in het bijzonder voor het onderwijs. ‘De LBBO is een mooie, maatschappelijke organisatie in het onderwijsveld’, vindt hij. ‘Ik zie ernaar uit de LBBO te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de nieuwe stappen die gezet moeten worden.’

Marko Röttger
Secretaris en algemeen bestuurslid Marko Röttger is adviseur onderwijskwaliteit bij Stichting Monton, een stichting van negen Montessorischolen in Midden-Nederland. Marko heeft veel onderwijservaring, ook in het buitenland. Hij heeft gewerkt als intern begeleider, beleidsmedewerker kwaliteitszorg, locatiedirecteur en leraar. Hij heeft een duidelijke visie op het belang van kwaliteit én begeleiding binnen de diversiteit aan onderwijsaanpakken. ‘Om het beste onderwijs te kunnen geven aan alle leerlingen zijn begeleiders essentieel. De LBBO heeft daarbij een belangrijke en verbindende taak’, reageert hij. ‘Ik speel daarin graag een rol. Ik kijk ernaar uit om met leden in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de LBBO, om zo samen de koers te bepalen.’

Noraly Snel
Algemeen bestuurslid Noraly Snel is kwaliteitscoördinator bovenbouw en leraar in groep 8 (1 dag per week) aan de rooms-katholieke basisschool Drie Koningen in De Meern. Deze school doorliep het High Performing Schools-programma en zette al vroeg in op de ontwikkeling van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Noraly staat met haar voeten in de klei en heeft visie op de ontwikkelingen binnen het vak. ‘De inhoudelijke kant van het bestuurslidmaatschap spreekt me erg aan. Ik kom graag in contact met de leden, zodat we het gesprek over diverse inhoudelijke onderwijsthema’s kunnen voeren’, zegt zij.

Karin Elburg
Algemeen bestuurslid Karin Elburg is directeur van openbare basisschool De Schakel in Winterswijk en specialist hoogbegaafdheid. Karin zat hiervoor ook in het algemeen bestuur van de LBBO en is daarom een belangrijke schakel. Ze heeft kennis over het recente verleden van de LBBO en is tevens ambassadeur van de nieuwe manier van besturen. ‘Ik zet mij graag in voor verbindend besturen. Het is waardevol om van en met elkaar beter te worden en talenten met elkaar te verbinden, ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen’, aldus Karin.

Kleiner en strategischer
Met deze benoeming is het LBBO-bestuur kleiner en strategischer geworden. Het bestuur zal de koers van de vereniging gaan bepalen en monitoren, over belangrijke beleidsinhoudelijke vraagstukken spreken en de lijnen uitzetten. Bestuursleden doen de uitvoering niet zelf; deze pakken de directeur en het kantoor, samen met veel actieve leden, op. Bestuursleden zitten maximaal twee termijnen van vier jaar in het bestuur.

Oud-voorzitter Anny Peek en voorzitter Tim van der Rijken tijdens de ALV op 22 juni 2023.

Afscheid
Tijdens de ALV op 22 juni namen we afscheid van de bestuursleden die in de afgelopen jaren de LBBO op koers hebben gehouden. We bedanken Marianne Bookelmann, Sophie Dekker, Engelien Houben, Paulien Oogjen en Anny Peek hartelijk voor hun inzet in het algemeen bestuur.