LBBO tekent intentieverklaring

De inspanningen van deze organisaties maken deel uit van een bredere aanpak vanuit het ministerie van VWS om gepaste zorg te bieden voor kinderen met gedragsproblemen. Waar mogelijk met minder medicijnen.

Van Rijn: "Het gebruik van Ritalin bij kinderen en jongeren is verviervoudigd in de laatste 10 jaar. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken daar belangrijke oorzaken van volgens de Gezondheidsraad. Dat medicijnen goed kunnen helpen in bepaalde situaties staat als een paal boven water. Maar is het in zoveel gevallen echt nodig? Zijn er alternatieven waarmee kinderen die het nodig hebben goed geholpen zijn? Daarover moeten we samen met alle betrokkenen echt doorpraten en actie blijven ondernemen. Het is goed dat we dat nu ook heel gericht doen met vertegenwoordigers van het onderwijs en de ouders. Daar maken alle kinderen tenslotte gebruik van."

13 organisaties
De intentieverklaring is ondertekend door AJN, Balans/NVA, LBBO, LHV, NHG, NVO, NIP, NVvP, NVK, PO-Raad, VO-raad, Ministerie van OCW en Ministerie van VWS.