Leden stemmen in met CAO-PO, maar ……

Positie van de leraar

Positief waren de leden over de verbetering van de salarissen voor de leraar en de afspraken die gemaakt zijn over hoe de werkzaamheden op een school worden verdeeld. Van de leraren was meer dan 90% voor het akkoord, inclusief de OOP’ers stemde echter ongeveer 75% voor het akkoord. Met dit akkoord zetten we voor de leraar als sector een flinke stap. In het begin van het nieuwe schooljaar zullen we onder de leden van de FvOv -verenigingen een enquête uitzetten naar het mogelijke vervolg van het actietraject (aangezien de kloof met het VO nog niet is geslecht).

Maar…..

Door de investering in de lerarensalarissen wordt het functiebouwwerk van OP, OOP en Directie en de daaraan gekoppelde loonschalen behoorlijk scheef getrokken. Hierdoor ontstaat een groot verschil tussen begeleiders die als leerkracht zijn benoemd ten opzichte van begeleiders die in een OOP-functie zijn benoemd. Wij zijn van mening dat begeleiders beloond moeten worden op basis van hun werkzaamheden, de functiebeschrijvingen die de LBBO heeft ontwikkeld kunnen daarbij een goede basis zijn. Bij de genoemde herziening van het functiehuis zullen wij de belangen van de begeleider uiteraard borgen.

Daarnaast is het verschil in salaris tussen de hbo-opgeleide logopedist en de hbo-opgeleide leerkracht al jaren groot. Nu ook nog eens extra wordt geïnvesteerd in de lerarensalarissen worden de verschillen alleen maar groter. Dit is deze beroepsgroep al jaren een doorn in het oog. Bij de herziening van het functiehuis zullen we dan ook expliciet aandacht vragen voor de positie van de logopedist in de scholen.

Tenslotte

Met de ondertekening van deze cao komt er een eind aan een bijzonder cao-traject waarin we voor de sector een aantal goede stappen voorwaarts hebben gezet maar we zijn er nog niet!