Leidraad voor ouder- en jeugdsteunpunten

Het is de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden aan het eind van schooljaar 2021-2022 een ouder- en jeugdsteunpunt hebben. Deze steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Ze vervangen de informatieplicht van scholen niet; wel helpen ze bij het goed informeren van ouders en kinderen en jongeren.

In de nieuwe leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten krijgen samenwerkingsverbanden handvatten voor het opzetten van de steunpunten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips.

De samenwerkingsverbanden gaan meer steun krijgen bij het inrichten van de steunpunten: er komen informatiebijeenkomsten, een expertgroep, praktijkvoorbeelden en landelijke informatie over passend onderwijs.

Lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.