Maak kennis met Ontwikkelkracht

Schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs kunnen zich komend voorjaar aanmelden om mee te doen aan Ontwikkelkracht. Het programma om het onderwijs blijvend te verbeteren met een aanpak die écht werkt. Kennismaken met dit programma? Dat kan tijdens de kick-off op woensdag 1 november van 14.00 tot 18.00 uur in Bilthoven.

Ontwikkelkracht brengt onderwijspraktijk en onderzoek samen

Het programma Ontwikkelkracht is voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs blijvend verbeteren wordt door het programma gedaan door de onderwijspraktijk te verbinden met inzichten uit onderzoek. Schoolteams en wetenschappers werken samen via een lerende aanpak. Deze manier van werken leidt tot optimale ontwikkelkansen voor leerlingen en voor nog meer werkplezier voor leraren. Met middelen uit het Nationaal Groeifonds faciliteert het programma scholen om deel te nemen aan het programma.

Wat kun je verwachten tijdens de kick-off?

Minister Mariëlle Paul, verantwoordelijk voor Primair en Voortgezet Onderwijs, zal het officiële startsein geven voor Ontwikkelkracht. Ook neemt ze deel aan een interactief panelgesprek met het publiek. Inge de Wolf, een bijzonder hoogleraar op het gebied van Onderwijssystemen en verbonden aan Ontwikkelkracht, verzorgt een inspirerende sessie over het belang van evidence-informed werken in het onderwijs. Daarna vertelt Jeanne van Loon, programmamanager, hoe je als school kunt deelnemen aan Ontwikkelkracht vanaf schooljaar 2024-2025. Tijdens deelsessies staan de verschillende pijlers van Ontwikkelkracht centraal. Na afloop is de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje persoonlijk in gesprek te gaan over de vier pijlers.

Waarom deelnemen aan Ontwikkelkracht?

Scholen zetten zich elke dag in om het beste onderwijs te verzorgen voor hun leerlingen. Ze streven ernaar om in de klas effectieve methoden toe te passen, maar de werkdruk is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd voorhanden. Ontwikkelkracht biedt schoolteams ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te voeren over de onderwijskwaliteit. Dit programma brengt de kracht van praktijkervaring en inzichten uit onderzoek samen, met de focus op co-creatie, evidence-informed werken en een lerende aanpak. Zo kunnen scholen het onderwijs blijvend verbeteren. Met als resultaat dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen en het schoolteam nog meer werkplezier heeft!

Iedereen die met zijn schoolteam wil werken aan het blijvend verbeteren van het onderwijs is welkom; leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, bestuurders, kwaliteitsmedewerkers en meer. Kijk voor meer informatie en/of meld je aan op de website.