Medewerking gevraagd onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de effectiviteit van Druk in de Klas aantonen, met als doel deze methode op grote schaal op scholen in Nederland in te zetten. Om de effectiviteit te onderzoeken, vergelijken zij twee groepen met elkaar (door loting bepalen we in welke groep uw kind terecht komt):

De trainingsgroep gebruikt Druk in de Klas gedurende 18 weken, waarbij wij drie keer langskomen om het effect van de methode op het gedrag van uw kind in kaart te brengen. 

De volggroep gebruikt de leerkracht de methode in eerste instantie niet, maar het gedrag van uw kind wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden én u krijgt na afloop een deelnemersrapport. Na afloop van de 18 weken krijgt de leerkracht (indien gewenst) de methode toegestuurd om deze alsnog in de klas te gebruiken.

Wij zijn op zoek naar kinderen:

  • met druk gedrag of aandachtsproblemen in de klas (mét en zonder diagnose ADHD) 
  • in groep 3 tot en met 8 van het reguliere basisonderwijs 
  • die de afgelopen 6 maanden niet onder behandeling zijn (geweest) voor ADHD 
  • waarvan de leerkracht enthousiast is over Druk in de Klas en de methode 18 weken in de klas wil gebruiken.
  • Voor deelname hebben wij toestemming nodig van de ouders en de leerkracht.

Interesse?

Als je meer informatie wilt over dit project of informatiebrieven wilt ontvangen om aan de leerkracht te overhandigen, dan kun je contact opnemen met Betty Veenman van de Afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is telefonisch bereikbaar op 020598 3565 of via de email (b.y.veenman@vu.nl). Aanmelden voor 

komend schooljaar kan tot eind januari via www.drukindeklas.nl.