Met je team in gesprek over het schrijfonderwijs

Wil je met jouw team in gesprek over het schrijfonderwijs, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Reflectiewijzer Schrijfonderwijs kan helpen. De wijzer is ontwikkeld naar aanleiding van het peilingsonderzoek Schrijfvaardigheid (van de onderwijsinspectie) en helpt schoolteams in gesprek te gaan over de volgende aspecten van het schrijfonderwijs:

  • schrijfonderwijs bij jullie op school;
  • doelen en doorgaande leerlijnen;
  • tijd voor schrijven;
  • onderwijsleeractiviteiten voor schrijven;
  • zicht op schrijfontwikkeling.

In gesprek gaan over schrijfvaardigheid is nodig, want het peilingsonderzoek laat zien dat 73 procent van de basisschoolleerlingen alleen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid behaalt. In het speciaal onderwijs ligt dit percentage op 33 procent.

Je vindt de Reflectiewijzer Schrijfonderwijs op de site van de inspectie.