Nieuw aanbod:

Doelgroep: Professionals werkzaam in de zorg en het onderwijs: psychologen, orthopedagogen, onderwijskundigen, alsook HBO-geschoolde pedagogen, diagnostisch werkenden en intern begeleiders/zorgcoördinatoren die zich op het gebied van de psychodiagnostiek, consultatie en evaluatie willen bijscholen.

Het gaat om een seizoencursus die in schoolvakanties wordt aangeboden (kerst-, mei- of zomervakantie).

Tevens bestaat er nu de mogelijkheid een avondcursus (8 avonden, i.p.v. 4 dagen in de vakantie). Bij aanmelding van 8 personen voor een avondcursus zal die in nader overleg (welke data) worden aangeboden.

Nadere informatie op te vragen bij doetydeboer@gmail.com

Klik hier voor de flyer.