Nieuw beeldmerk voor begeleiders in het kwaliteitsregister

Als je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor begeleiders, kun je vanaf heden het nieuwe beeldmerk gebruiken: een fris en herkenbaar logo waarmee je aan anderen duidelijk maakt dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria van de LBBO. Je kunt het beeldmerk bijvoorbeeld gebruiken in je CV, sociale media, website of andere communicatie. Alle geregistreerde leden hebben het beeldmerk inmiddels ontvangen.

Het kwaliteitsregister is (door de beroepsgroep zelf) ontwikkeld om de kwaliteit van begeleiders in het onderwijs te borgen. Als je staat ingeschreven, laat je zien dat je goed opgeleid bent en bewust werkt aan je professionele ontwikkeling. In het magazine Beter Begeleiden vertelde Anny Peek, LBBO-bestuurslid en voorzitter van de commissie professionalisering, er meer over: lees het artikel.

Wil je ook in het kwaliteitsregister worden ingeschreven? Lees meer over de uitgangspunten en de instroomeisen.