Nieuw: filmpje over de meerwaarde van de gedragsspecialist

Lastig gedrag van leerlingen bezorgt veel leraren hoofdbrekens. De LBBO roept scholen op de expertise van gedragsspecialisten te benutten. Dit zijn leraren die zich hebben gespecialiseerd in gedragsproblematiek en van onschatbare waarde zijn voor hun collega’s. De LBBO ontwikkelde een aansprekend filmpje om het werk van gedragsspecialisten meer bekendheid te geven.

Voor veel leraren is het een enorme uitdaging om goed om te gaan met lastig gedrag van leerlingen. Ze worstelen met vragen als: Hoe reageer ik goed op druk en ongeconcentreerd gedrag? Wat doe ik als een leerling boos of zelfs agressief is? Wat heeft een stille, teruggetrokken leerling van mij nodig?

Expertise ín de school
Arie Oosterwijk, voorzitter van de afdeling Gedragsspecialisten van de LBBO, ziet dat er vaak gedragsdeskundigen en orthopedagogen van buiten de school worden ingeschakeld om leraren te helpen. ‘Wat schoolleiders, schoolbestuurders en ook leraren vaak niet weten is dat er ook ín de school waardevolle expertise aanwezig kan zijn,’ zegt hij. ‘Gedragsspecialisten zijn leraren die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van gedrag. Zij kunnen van grote betekenis zijn voor collega’s die met hun handen in het haar zitten.’

Doodzonde
De LBBO wil graag de meerwaarde van gedragsspecialisten voor het voetlicht brengen. Arie legt uit: ‘Bij de LBBO zijn maar liefst 900 gedragsspecialisten aangesloten, die werken in uiteenlopende onderwijssectoren. Een tijdje geleden hebben we een enquête onder hen uitgezet, waaruit onder meer naar voren kwam dat zij hun kennis en kunde vaak niet kunnen inzetten op school. Hun expertise wordt niet gezien en dus niet benut. Dat is doodzonde.’

Filmpje
Om die kennis en kunde van gedragsspecialisten meer bekendheid te geven, liet de afdeling Gedragsspecialisten van de LBBO een aansprekend filmpje ontwikkelen. ‘We laten daarmee – op een toegankelijke manier – zien wat de meerwaarde van de gedragsspecialist is. Ook geven we onze visie op de gedragsspecialist; wat zijn of haar competenties en vaardigheden zijn,’ legt Arie uit.

Vanuit de praktijk
Hij vervolgt: ‘Er leven namelijk verschillende ideeën daarover. We willen met dit filmpje er dan ook aan bijdragen dat er een eenduidig en helder beeld over de gedragsspecialist ontstaat. Volgens de LBBO bezitten gedragsspecialisten een lesbevoegdheid en leservaring én hebben ze een master Educational Needs op het gebied van gedrag afgerond. Gedragsspecialisten kennen de praktijk en weten dus als geen ander waar je in een klas tegenaan kunt lopen. Ze kunnen – vanuit de praktijk én op basis van specialistische kennis – onderbouwde handelingsadviezen aan collega’s geven die echt verder helpen.’

Deel het
‘Bekijk het filmpje, deel het onder collega’s en praat erover,’ is Aries advies. Of je nu schoolleider, schoolbestuurder, opleider, leraar, student of zélf gedragsspecialist bent. ‘Gedragsspecialisten opereren samen met de leraar ín de klas. Ze kijken samen met hun collega-leraar naar lastige situaties en delen hun kennis. Met als doel dat ook leerlingen met ongewenst gedrag zich volop kunnen ontwikkelen. Hoe mooi is dat?’

Wil je meer weten over het werk van gedragsspecialisten of heb je vragen naar aanleiding van het filmpje? Neem contact op met de LBBO via kantoor@lbbo.nl.