Nieuw onderzoeksproject “lesgeven aan begaafde leerlingen”

De afdeling van Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit start een nieuw onderzoeksproject " Lesgeven aan begaafde leerlingen; Een Nederlands onderzoek naar overtuigingen van docenten over hoogbegaafde/excellente leerlingen."

Dit onderzoek streeft ernaar te ontdekken hoe docenten denken/ een mening hebben over hoogbegaafdheid en de consequenties voor passend onderwijs. Deze studies heeft een focus op de docent in het basisonderwijs.
Onderwerpen zoals het gevoel van saamhorigheid van de hoogbegaafde leerling in de klas, gebruikte soorten van differentiatie, beoordeling van verrijking en het verband tussen verrijking en het formele leerplan zullen onderzocht worden in dit onderzoek.

Hieronder een link naar de online vragenlijst. Deze unieke vragenlijst vraagt de respondenten om beweringen onder te brengen in een aantal categorieën (niet mee eens naar volledig mee eens). Deze sortering stelt u in staat om een keuze te maken met welke beweringen u het eens danwel oneens bent.

Aan het einde van de vragenlijst moet u uw E-mailadres doorgeven. Dit is een vereiste van de software maar als u de vragenlijst anoniem wilt versturen, gebruikt dan "no@no.nl" in plaats van uw eigen E-mailadres. Echter, als u uw eigen adres gebruikt, ontvangt u een overzicht van de resultaten zodra het onderzoek afgerond is.

http://application.qsortware.net/user/bpgodor/

Bedankt voor uw tijd en medewerking,

Dr. Brian P. Godor
Assistant Professor
Honour's Program Coordinator